Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2019

09:58

February 11 2019

16:09
4141 f85d 500
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viaarrrrrrrr arrrrrrrr
16:08
9201 ec9c 500
16:05
Reposted fromshakeme shakeme viasoftboi softboi
16:05
2707 3e5e 500
Reposted fromrisky risky viasoftboi softboi
16:05
6534 ae0b 500
Reposted fromsoftboi softboi
16:04
6536 051c 500
Reposted fromsoftboi softboi
16:01
Ja lubię dziwaków. Raczej trudno zaufać komuś, kto na takim świecie umie zwyczajnie wyglądać i normalnie żyć.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black viadeepbluex deepbluex
16:01
2772 3ede 500
Reposted fromnigdyja nigdyja viadeepbluex deepbluex
16:00
4170 2ab5 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadeepbluex deepbluex
15:59
bujam w obłokach na huśtawce nastrojów.
— Mam na imię Aleksander
Reposted frommefir mefir viaazazel azazel
15:59
- Wiem, że będzie ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać. 
— Marek Hłasko
Reposted fromlovvie lovvie viaazazel azazel
15:58
4946 dd52 500
Reposted fromyannim yannim viadeepbluex deepbluex
15:57
Coraz więcej rzeczy rozumiem, coraz trudniej mi to wyrazić w słowach.
— Stefan Kisielewski
Reposted frommarysia marysia viaazazel azazel
15:56
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaazazel azazel
15:55
7948 2489 500
15:54
Reposted fromshakeme shakeme viaazazel azazel
15:53
1848 1728 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaazazel azazel
15:53
1698 d5c2 500
Reposted fromseaweed seaweed viaazazel azazel
15:53
3126 0c96
Reposted fromnoirceur noirceur viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl