Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

22:29
5919 0bf1 500
22:17
Książki były konieczną ucieczką, którą zawsze podejmowałam z radością.
— Jennifer L. Armentrout
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
22:16
2815 c6ad
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianiskowo niskowo
22:16
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle vianiskowo niskowo
22:14
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada vianiskowo niskowo

July 02 2015

21:18
Przerost duszy nad rozumem.
— Hey
Reposted byUnrealUnrealitypomidorek
20:54
7893 2b61
Reposted from-mumin -mumin
20:47
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaCattleya Cattleya
20:46
0807 46c4
Reposted fromsamovolka samovolka viapasdechat pasdechat
20:45
9075 8791 500
Reposted fromfungi fungi viamy-anxieties my-anxieties
20:44
Chciałabym Ci wszystko powiedzieć, ale mnie o to nie pytasz.
— konwalia.soup.io
Reposted fromkonwalia konwalia viaanne-marie anne-marie
20:41
7234 db9c
everybody hates ... olly.
Reposted fromEdgi Edgi viadefinicjamilosci definicjamilosci
20:40
20:40
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaMerrry98 Merrry98
20:39
2718 4ad8
Reposted fromkotowate kotowate viaMerrry98 Merrry98
20:39

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.

— — Fiodor Dostojewski
20:34
9228 64d5
and it's mine
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaazazel azazel
20:32
20:32
8123 914c 500

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

20:31
Kiedy człowiekowi jest źle - Skarży się. Kiedy jest naprawdę źle - Milczy. Ale kiedy jest naprawdę bardzo źle - Śmieje się. Po prostu siada z założonymi rękami i śmieje się z tej całej, żałosnej sytuacji.
Reposted fromlabellavita labellavita viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl